Skupina hledačů Pravdy. / Group of seekers for The Truth.
 
PortálPříjemFAQCalendarSeznam uživatelůUživatelské skupinyHledatRegistracePřihlášení

Share | 
 

 Adirádža dása: Kršnova vegetariánská kuchařka

Goto down 
AutorZpráva
द्वैपायन दास
Admin
Admin
द्वैपायन दास

Poèet pøíspìvkù : 182
Join date : 15. 12. 11
Age : 25
Location : Praha / Prague

PříspěvekPředmět: Adirádža dása: Kršnova vegetariánská kuchařka   27.02.12 21:04

Obsah:
TOTO není ţádná obyčejná kuchařka. Dalo by se říci, ţe je spíše součástí ţivotního stylu. Nabízí
praktickou alternativu mnoha lidem, kteří stejně jako já nebyli nikdy zcela přesvědčeni o přednostech
pojídání masa. Vţdycky jsem věřila filozofii, která zastává názor, ţe jsme to, co jíme. Neuvědomovala
jsem si to okamţitě, nýbrţ s takovým malým váháním, které však bylo počátkem nového pohledu na
všechno.
Nikdy jsem nebyla šťastná ze skutečnosti, ţe jím maso. Ani výchova na farmě na tom nic nezměnila.
Spíše naopak. Nemohla jsem dělat, ţe to všechno nevidím. Nikdy jsem nedokázala pochopit, proč by ta
krásná telátka, která jsem viděla, kdyţ přicházela na svět a která jsem později hladila, kdyţ strkala
čumák do mé ruky, měla skončit na mém talíři. Proč by měla umírat ve strachu a bolesti? Třetina světa
hladoví. Proč vykrmovat zvířata na poráţku zrním, které by mohlo slouţit jako potrava pro lidstvo.
Jedno pole obilí, které uţiví dvě krávy, mŧţe poskytnout potravu šedesáti čtyřem lidem.
Je velice snadné nazvat vegetariány pouhými sentimentalisty a zdravotními fanatiky, ale měli bychom si
uvědomit, ţe to zahrnuje daleko více. Tato otázka se týká nás všech z dŧvodŧ morálních, zdravotních,
ekonomických a náboţenských.
Přesto to pro mne bylo v počátcích velice obtíţné. Zdálo se, ţe stát se vegetariánkou bude vyţadovat
pevnou vŧli, neboť jídla vegetariánŧ se zdála fádní. Také rodinný aspekt nešlo zanedbávat. Měla jsem
potíţe najít jídelníček, který by uspokojil i mé malé a neustále hladové děti. Dŧleţitá byla také otázka
výţivy - byla jsem přirozeně znepokojena, zda dostávají dostatek bílkovin. Vybrala jsem několik
dobrých vegetariánských receptŧ, podle kterých jsem potom připravovala jídla znovu a znovu
s monotónní pravidelností. Neustále předkládané pečené brambory se pochopitelně mnohokrát stávaly
příčinou vzpoury. Dokonce i já jsem si jiţ začínala myslet, ţe pokud ještě někdy uvidím nějakou fazoli,
nebudu odpovědná za své činy.
Začala jsem zoufat a ztrácet odvahu, avšak pomoc byla nablízku. I vy ji mŧţete nalézt v této knize, plné
zajímavých, rŧznorodých a zdravých receptŧ. Dodávám, ţe všechny jsou jednoduché a snadné.
Kuchařka nám ukazuje, jak lze snadno dodrţovat lahodnou a vyváţenou dietu, aniţ bychom se dotkli
masa.
Tato jídla jsem poprvé ochutnala v jednom z chrámŧ hnutí Haré Kršna v Anglii. Byla úţasně lahodná,
neboť byla připravena oddanými, kteří všechno dělali s láskou a jídlo obětovali Bohu.
Všechno je zaloţeno na filozofii, na postoji k jídlu. Jste to, co jíte. Ono ,,jak`` a ,,proč`` je nerozlučně
spojeno s nejzákladnějšími otázkami víry a ţivotního cítění, s chápáním skutečné hodnoty ţivota -
a nejenom ţivota lidského. Dny, kdy byl váš talíř bez masa prázdný, se potom stanou minulostí.
Předkládáme vám tedy kuchařku spolu s filozofií. Určitě Vám přinese potěšení i ze samotné přípravy
pokrmŧ. Pokud ale budete chtít, mŧţe změnit celý váš ţivot.
Haré Kršna!

Hayley Millsová
květen 1984
Hampton, Anglie


O autorovi:
Kdyţ v roce 1971 absolvoval Adirádţa dása univerzitu v New Yorku, odjel ze Spojených státŧ do
Orientu za svými dvěma hlavními zájmy: orientálním náboţenstvím a exotickou kuchyní. O tři roky
později se v Indii dozvěděl o oddané sluţbě Šrí Kršnovi, v níţ je vaření, stejně jako všechny ostatní
lidské činnosti, dokonale zapojeno do duchovního ţivota.
V roce 1975 se ve Švýcarsku setkal s oddanými a stal se aktivním členem hnutí Haré Kršna. Od té doby
těší oddané a hosty mistrným ovládáním jak vaření, tak filozofie. Nyní ţije ve středisku Haré Kršna
poblíţ Paříţe a nedávno vydal svou kuchařku i ve francouzštině (Un Gout Supérieur).
Jeho dalším projektem je popularizovat indickou duchovní kuchyni také v Anglii, kam se hodlá
přestěhovat a chce otevřít školy a kursy vegetariánského vaření a organizovat programy pro bezplatné
rozdávání duchovního jídla.Odkaz:
Zde stahujte
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi http://quality-of-goodness.forumczech.com
 
Adirádža dása: Kršnova vegetariánská kuchařka
Návrat nahoru 
Strana 1 z 1

Povolení tohoto fóra:Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
KVALITA DOBRA / QUALITY OF GOODNESS :: Databáze / Database :: Kuchařka / Cookbook-
Přejdi na: