Skupina hledačů Pravdy. / Group of seekers for The Truth.
 
PortálPříjemFAQCalendarSeznam uživatelůUživatelské skupinyHledatRegistracePřihlášení

"Západní věda není ničím jiným než sice skvělou, ale chybnou a rasistickou mytologií." Dr. Christina Bautistová, představitelka inteligence indiánského národa tainů.
Zobrazit příspěvky bez odpovědí
 Fórum TémataPříspěvky
Poslední příspěvek

Recepce / Reception

 
Žádné nové příspěvky

Chrámový řád / Forum rules

SEZNAMTE SE S PRAVIDLY před zapojením do diskuzí. / GET TO KNOW the rules before engaging in discussions.
31018.12.12 19:43
Otagu Přijetí pravidel účasti na boardu
Žádné nové příspěvky

Recepční kniha / Reception book

Zde je místo, kde by jste se nám měli představit, než se zapojíte do diskuzí. / Here is the place where you should introduce yourself before you get involved in discussions.
Moderátor: Modetároři / Moderators
83622.12.12 13:12
द्वैपायन दास Otagu
Žádné nové příspěvky

Vývěsní štít / Signboard

Novinky, změny, upozornění. / News, changes, alerts.
00
Žádné nové příspěvky

Hlášení neaktivity / Reporting of inactivity

Zde se přijímají jediné platné omluvenky. / Here we accept a single valid excuses.
00
Žádné nové příspěvky

Organizace srazů / Organization of events

Zde se navrhují a diskutují termíny a průběh srazů a programů, podávají přihlášky, poskytují nabídky pomoci atd. . / Here we propose and discuss terms and course of events and programs, submit applications, provide offers of help etc. .
Moderátor: Modetároři / Moderators
21202.12.12 21:44
Lotus Srazy na chatu
Žádné nové příspěvky

Připomínky & Prosby / Comments & Requests

Pokud máte potřebu na něco upozornit či podat nějaký návrh, tak zde je to pravé místo. / If you need to point something out or make a suggestion, so here is the right place.
00
Žádné nové příspěvky

Veřejná korespondence s majitelem / Public correspondence with the owner

Pokud chcete veřejně sdělit cokoliv majiteli tohoto fora, zde můžete. / If you want to publicly disclose anything the owner of this forum here you can.
00

Věrouka / Doctrine

 
Žádné nové příspěvky

Kdo je Bůh? / Who is God?

Existuje Bůh? Jak Ho poznám? Jak vypadá? Jak se jmenuje? Jakou má moc? Jaký k nám má vztah? Atd. / Is there a God? How can I know Him? How does He look like? What is His Name? What power He has? What kind of relationship He has with us? Ect.
6602.04.15 12:17
द्वैपायन दास Má dikša parampara
Žádné nové příspěvky

Z čeho se skládá Svět? / What World is composed of?

Rozbor duchovního a hmotného světa, planetárních systémů a sfér, védská astrologie ect. . / Analysis of the spiritual and material world, planetary systems and spheres, Vedic astrology ect. .
00
.Žádné nové příspěvky

Duchovní svět / Spiritual world

00
.Žádné nové příspěvky

Hmotný svět / Material world

00
Žádné nové příspěvky

Z čeho se skládá naše tělo? / What comprises our body?

Rozbor tří těl: Duchovního těla, jemnohmotného (mysl, inteligence, falešné ego) a hrubohmotného těla (fire, water, air, earth, éter) . Energetická centra a kanály v těle, mozek a jeho funkce atd. . / Analysis of three bodies: the spiritual body, subtle (mind, intelligence, false ego) and the physical body (fire, water, air, earth, ether). Energy centers and channels in the body, the brain and its functions ect. .
1117.01.12 12:31
द्वैपायन दास Falešné ego
Žádné nové příspěvky

Druhy jógy / Types of yoga

Co je to jóga? Druhy jógy. Různé jógové praktiky. Jóga v denním životě atd. . / What is yoga? Types of yoga. The various yoga practices. Yoga in daily life ect. .
2222.06.12 12:41
द्वैपायन दास Sūrya namaskāra
Žádné nové příspěvky

Yugy / Yugas

Védské pojetí času, fáze Brahmova života, popis každé yugy. / Vedic concept of time, Brahma's phases of life, description of each yuga.
5521.01.12 12:53
द्वैपायन दास Brahmův život
Žádné nové příspěvky

Svatá Jména a yuga dharma / Holy Names and yuga dharma

Proč a jak zpívat Svatá Jména, čemu se vyvarovat, význam mahamantry, druhy zpívání atd. . / Why and how to chant the Holy Names, what to avoid, meaning of mahamantra, types of singing ect. .
1115.01.12 17:36
द्वैपायन दास 10 přestupků proti zpívání Svatého Jména
Žádné nové příspěvky

Pilíře duchovního života / Pillars of the spiritual life

Poznání, odříkání, odevzdanost. Čtyři zásady. Denní program. Pravidla, regulace a usměrnění. / Knowledge, self-denial, dedication. Four principles. Daily program. Rules, regulations and guidance.
8809.04.12 12:17
द्वैपायन दास A jak je to s čokoládou?
Žádné nové příspěvky

Svatá Písma / Holy Scriptures

Co jsou to svatá písma, jak a proč vznikají? Proč jsou potřeba? Svatá písma světa. Rozdělení védické literatury atd. . / What are the holy scriptures, how and why they have risen? Why are they needed? Holy Scriptures of the world. Division of Vedic literature, ect. .
00
Žádné nové příspěvky

Jazyky / Languages

Sanskrit a další duchovně zajímavé jazyky. / Sanskrit and other spiritually interesting languages.
1104.03.12 11:28
द्वैपायन दास Písmo Dévanágarí a zápis sanskrtu
Žádné nové příspěvky

Polobozi / Demigods

Rozdělení polobohů. Popisy nejznámějších polobohů, jejich schopnosti, vlastnosti a domény. / Division of demigods. Descriptions of the most famous demigods, their abilities, propertiesand domains.
6607.05.12 12:05
द्वैपायन दास Śani
Žádné nové příspěvky

Démoni / Deamons

Kdo jsou to démoni? Co je náplní jejich životů? Druhy a typy démonů. / Who are demons? What is the charge of their lives? Kinds and types of demons.
00
Žádné nové příspěvky

Další bytosti / Other creatures

Jiné humanoidní druhy, astrální a vyšší bytosti atd. . / Other humanoid species, astral or higher beings, etc. .
00
Žádné nové příspěvky

Termín hinduismus / Term hinduism

Vznik termínu, význam termínu, historie, sampradaje, parampary, indické filosofické směry. / The emergence and the meaning of the term, history, sampradayas, paramparas, indian philosophical directions.
2215.01.12 14:44
द्वैपायन दास Sampradaje a parampary / Sampradayas and paramparas
Žádné nové příspěvky

Různá náboženství a filosofie / Various religions and philosophies

Různé druhy filosofií, náboženství a náboženských praktik. / Different kinds of philosophies, religion and religious practices.
4417.05.12 17:02
द्वैपायन दास Celý svět je jedna rodina
Žádné nové příspěvky

Ajurvéda / Ayurveda

Ajurvédské léčitelství, léčba nemocí a neduhů, správná strava, prevence atd. . / Ayurvedic medicine, the treatment of diseases and ailments, proper nutrition, prevention, etc. .
3321.06.12 20:32
द्वैपायन दास Ajurvédská strava / Ayurveda and diet
Žádné nové příspěvky

Pránická strava / Pranic diet

Co je to prána, na jakém principu prána vyživuje naše tělo. Jak zvýšit průtok prány? Žití z prány, výhody a možnosti. / How can prana nourish our body. How to increase the flow of prana? Living on prana, benefits and options.
00
Žádné nové příspěvky

Mystické síly / Mystic powers

Druhy mystických sil. Principy na nichž fungují. Návody a postupy. / Types of mystical forces. The principles on which they operate. Instructions and procedures.
00
Žádné nové příspěvky

Konspirační teorie / Conspiracy theories

Přehled různých konspiračních teorií a zajímavých náhledů na ně. / List of various conspiracy theories and interesting views on them.
1109.04.12 18:36
द्वैपायन दास Byli Američani skutečně na měsíci?
Žádné nové příspěvky

Astrální projekce a lucidní snění / Astral projection and lucid dreaming

Všechno o práci s astrální plání. / All about working on astal platform.
1108.04.12 18:05
द्वैपायन दास Vhodné podpůrné čajové směsi

Databáze / Database

 
Žádné nové příspěvky

Filmy / Movies

Filmy, dokumenty, videolekce ect. . / Movies, documentaries, video lessons ect. .
Moderátor: Modetároři / Moderators
393927.01.13 19:13
द्वैपायन दास Pokojný bojovník
Žádné nové příspěvky

Přednášky (textové) / Lectures (text)

Textové přednášky a kratší články. / Text lectures and shorter articles.
Moderátor: Modetároři / Moderators
242419.08.12 18:08
द्वैपायन दास Na tenkém ledě mezi modlitbou a manipulací
Žádné nové příspěvky

Přednášky (mluvené) / Lectures (spoken)

Zvukový záznam z přednášek, lekcí a programů. / Audio recording of lectures, lessons and programs.
Moderátor: Modetároři / Moderators
8827.03.12 23:13
द्वैपायन दास Paramadvaiti mahárádž: Jak žít ve vaišnavské rodině (5.4.2011)
Žádné nové příspěvky

Hudba (mantry & bhadžany) / Music (mantras & bhajans)

Sankirtany, kirtany, bhajany, meditační hudba ect. . / Sankirtans, kirtans, bhajans, meditation music ect. .
Moderátor: Modetároři / Moderators
121210.11.13 1:18
द्वैपायन दास KLIP:ॐ pūrṇamadaḥ pūrṇam idaṁ pūrṇātpūrṇamudacyate pūrṇasya pūrṇamādāya pūrṇamevāvaśiṣyate
Žádné nové příspěvky

Hudba (další) / Music (other)

Populární hudba s hezkými texty, poselstvím, rytmem atd. . / Popular music with beautiful lyrics, message, rhythm, etc. .
Moderátor: Modetároři / Moderators
2203.03.12 20:28
द्वैपायन दास Tichá dohoda
Žádné nové příspěvky

Knihy (duchovní) / Books (spiritual)

Prabhupadovy knihy, knihy jiných vaišnavů, jiných náboženství a filosofií, knihy o Bohu atd. . / Prabhupada's books, book by other vaisnavas. Books of various religions and philosophies. Books about God etc. .
Moderátor: Modetároři / Moderators
9902.02.13 20:19
द्वैपायन दास Má verze Bhagavad gíty - Zpěvu Vznešeného
Žádné nové příspěvky

Knihy (ezoterické) / Book (esoteric)

Knihy a články o magii, ezoterice a příbuzných tématech. / Books and articles about magic, esoteric, and related topics.
Moderátor: Modetároři / Moderators
7727.02.12 16:43
द्वैपायन दास Hermes: Kurs praktické magie
Žádné nové příspěvky

Kuchařka / Cookbook

Přehled různých receptů vegetariánské kuchyně. / Overview of different recipes of vegetarian cuisine.
Moderátor: Modetároři / Moderators
6608.04.12 18:17
द्वैपायन दास Zapékané těstoviny

Vědecký výzkum / Scientific research

 
Žádné nové příspěvky

Kvantová fyzika / Quantum physics

00
Žádné nové příspěvky

Výzkum prány / Pranic research

00
Žádné nové příspěvky

Stimulanty / Stimulants

Vše o vonných esencích, aromaterapii, mastích, šamanských rostlinách, drogách a jiných věcech stimulujících mysl i tělo. / All of aromatic essences, aromatherapy, salves, drugs and other things to stimulate the mind and body.
Moderátor: Tosh
1228.06.12 8:58
Martin108 Slovo úvodem

Diskuze / Discusion

 
Žádné nové příspěvky

Otázky & Odpovědi / Questions & Answers

Pokud se chcete na COKOLIV zeptat, zde je místo pro Vaše otázky. / If you have ANY questions, here is a place for them.
1229.12.12 19:28
Otagu Motivace a jak vydržet
Žádné nové příspěvky

Ostatní / Other

Zde je místo pro všechno, co nespadá do předchozích kategorií (hry, pokec, ankety, doporučení, postupy, popisy atd. ) . / Here is a place for everything which does not fall into the previous categories (games, chat, surveys, recommendations, procedures, descriptions ect. ) .
Moderátor: Modetároři / Moderators
1430.12.12 13:50
Otagu Karoshi
Žádné nové příspěvky

Vaše umělecké výtvory / Yours artistic creations

Místo pro Vaši tvorbu: Knihy, příběhy, poezie, texty písní, bhajany, obrazy či grafika, cokoliv kreativního. / Place for your creation: Books, stories, poetry, lyrics, bhajans, pictures or graphics, anything creative.
Moderátor: Modetároři / Moderators
2202.12.12 22:20
Lotus Kresby :)
Žádné nové příspěvky

Vaše zážitky / Yours experiences

Zde se můžete podělit o své zážitky, sny, vize a rozličné duchovní prožitky. / Here you can share experiences, dreams, visions and various spiritual experiences.
Moderátor: Modetároři / Moderators
3308.12.12 16:31
Lotus Veštba?

Seznamka & Burza / Dating & Exchange

 
Žádné nové příspěvky

Soužití / Cohabitation

Pokud hledáš partnera, tak zde můžeš podat inzerát. / If you are searching for partner, here you can place an ad.
00
Žádné nové příspěvky

Přátelství / Companionship

Pokud hledáš přátele, tak zde můžeš podat inzerát. / If you are searching for friends, here you can place an ad.
1102.12.12 9:24
Lotus Hľadá sa priateľ :)
Žádné nové příspěvky

Mentorství / Mentorship

Pokud hledáš nějakého gurua, tak zde se můžeš podat inzerát. / If you are searching for some guru, here you can place an ad.
1102.12.12 9:36
Lotus Hľadá sa mentor :)
Žádné nové příspěvky

Nabídka / Offer

Pokud chceš nabídnout nějaké zboží, můžeš to učinit zde. / If you would like to offer some goods, you can do it here.
00
Žádné nové příspěvky

Poptávka / Demand

Pokud chceš koupit nějaké zboží, můžeš sem zaslat svou nabídku. / If you would like to buy some goods, you can post here your demand.
00
Today's active topics
Today's top 20 posters
Overall top 20 posters
Kdo je přítomen
Kdo je přítomenUživatelé zaslali celkem 229 příspěvků
Je zde 49 registrovaných uživatelů
Nejnovějším registrovaným uživatelem je MichaelGark
Celkem je zde přítomen 1 uživatel : 0 registrovaných, 0 skrytých a 1 Anonymní
Nejvíce zde bylo současně přítomno 64 uživatelů dne 29.12.14 13:17

Registrovaní uživatelé: nikdo není přítomen
No users have a birthday today
No users are having a birthday in the upcoming 7 days
Legend : [ Admini / Administrators ][ Modetároři / Moderators ][ Čistí oddaní / Pure devotees ][ Sannyasíni / Sannyasins ][ Brahmačaríni / Brahmacharins ][ Kazatelové / Preachers ][ Mniši / Monks ][ Začínající mniši / Novice monks ][ Členové řádu / Members of the order ][ Sympatizanti / Sympathizers ][ Čtenáři / Readers ]

Nové příspěvkyNové příspěvkyŽádné nové příspěvkyŽádné nové příspěvky  Fórum je zamknutoFórum je zamknuto